Arapski jezik


Sekcija arapski jezik obuhvata učenike nižih uzrasta i to:II, III i IV razreda. Na sekciji učenici se upoznaju sa harfovima-arapskim slovima, koji su nešto drugačiji od naših slova, te njihovom pisanju i čitanju. Sekcijom rukovodi nastavnica vjeronauke Zahirović Adnela. Članovi sekcije u dosadašnjem periodu učestvovali su na brojnim manifestacijama sa kratkim igrokazima. Na ovoj sekciji učenici se i likovno izražavaju kroz kaligrafiju(pisanje arapskih slova na umjetnički način).