Kutak za roditelje

Poštovani roditelji, ovaj dio našeg web sajta namijenjen je upravo vama.
 
Svjedoci smo brzih općedruštvenih promjena, informatizacije i opće internetizacije, aktuelnih rapidnih promjena u sistemu društvenih vrijednosti, pojma morala te promjena u funkcionalnosti porodice. U odnosu na vrijeme kada ste vi odrastali, brojni su novi faktori koji danas utiču na razvoj vašeg djeteta, na pozitivan ili negativan način.
Škola se kao odgojno-obrazovna institucija prilagođava novim izazovima, uvode se nove nastavne metode i sadržaji, nastavni kadar se dodatno educira, sve s ciljem da se učenicima pruži onakva vrsta znanja i vještina kakva će im biti potrebna u budućem životu.
 
Vjerujemo da je porodica još uvijek stub svakog društva te da je njena odgojno-obrazovna uloga u razvoju djeteta nemjerljiva. Tokom zadnjih trideset godina porodica je pretrpjela drastične promjene. Jača uloga medija (TV, internet, društvene mreže) u odgoju djeteta, a porodični odgoj zaostaje. Roditelji rade i provode većinu vremena u poslovnom i društvenom okruženju, a sve manje vremena imaju za igru i rad sa djecom. Nadalje, brojne su novoprisutne opasnosti, od danas lako dostupnih cigareta, alkohola, narkotika, zloupotrebe društvenih mreža, izloženost neprimjerenim sadržajima sa interneta ili drugih medija, bulling (vršnjačko nasilje), zloupotreba djece (prosjačenje, prisilan rad), nesređeni porodični odnosi (razvod, nasilje u porodici) s kojima se dijete ne može nositi samo, nego mu je neophodna podrška porodice.
 
Shodno potrebama modernog obrazovanja i vaspitanja, naši se nastavnici stalno dodatno educiraju, ali je i roditeljima potrebno sticanje novih znanja i vještina, sve sa zajedničkim ciljem da odgojimo poštene, vrijedne i uspješne mlade ljude.
 
Na ovoj stranici našeg web sajta s vama ćemo podijeliti praktične članke, koji vam mogu pomoći da se dodatno informišete i naučite kako pomoći vašem djetetu. Članci su u najvećem broju djelo naših nastavnika, neki potiču iz projekata nevladinih organizacija koje se bave zaštitom dječjih prava,  neki su preuzeti iz aktuelne stručne literature te sa interneta. 
 
Zbog praktičnosti, svi sadržaji su u .pdf formatu, te će ih vaš internet pretraživač najprije preuzeti na računar, a zatim otvoriti.
Nastojat ćemo konstantno dodavati nove i aktuelne članke.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------