IN MEMORIAM: BAJRAMOVIĆ rođ. JAHJEFENDIĆ (SMAJO) RASEMA

2021-01-13 17:11

"Svako živo biće će smrt okusiti..." (Kur'an, sura El-Ankebut, 17)

 

        Sa tugom i velikom žalošću vas obavještavamo da je na bolji svijet preselila Bajramović Rasema, bivša pedagogica naše škole, koja je veći dio svog radnog vijeka provela u JU OŠ "Travnik".  Svojim autoritetom, sposobnošću  i znanjem dala je veliki doprinos u obrazovanju u ratnom i postratnom periodu, i zaslužna je za postignute rezultate koji su ostvarili učenici naše škole tog perioda. Također, veliki doprinos je dala u javno-kulturnoj djelatnosti po kojoj je naša škola nadaleko poznata.

Molimo Uzvišenog Allaha da joj se smiluje i oprosti joj grijehe, te podari Džennet, a njenoj porodici da podari strpljenja. Amin! Lillahi El-Fatiha!

 

KOLEKTIV OŠ "TRAVNIK"

DIREKTOR ŠKOLE:

Dženan Aganović