IN MEMORIAM: SARAJČIĆ ALMEDINA-DINA

2020-08-20 19:11

"Svako živo biće će smrt okusiti..." (Kur'an, sura El-Ankebut, 17)

 

   Draga Sarajčić(Gasal) Almedina, sve nas je pogodila vijest da više nisi sa nama. Pamtit ćemo te kao veselu i susretljivu osobu koja je uvijek bila spremna da pomogne. Pred očima nam je tvoj lijepi osmijeh kojim si nas dočekivala.
Nama, članovima tvog kolektiva, ostaje dova za tebe: "A ti, o dušo smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa uđi među robove Moje i uđi u Džennet Moj. "
Molimo Uzvišenog Stvoritelja da joj oprosti grijehe i uvede u džennetske bašče, a djeci, kao i ostalim članovima porodice, da podari sabura. Amin!

KOLEKTIV OŠ "TRAVNIK"