Radionice za učenike i nastavnike na temu "Vršnjačko nasilje"

2017-03-18 13:38

U multimedijalnoj učionici naše škole za učenike i nastavnike su organizovane radionice na temu "Vršnjačko nasilje". Radionice su vodili predstavnici nevladine organizacije "Genesis projekt" koji su kroz predavanja, razgovor i vježbe ukazali na ovu problematiku, kao i na načine kvalitetnog rješavanja.

Projekat teži ka tome da se iniciraju, razviju i podrže odgovori na nivou škole i zajednice na nasilje kroz aktivnosti koje se realizuju sa različitim grupama korisnika u odabranim lokacijama. Osnovni cilj je obezbjediti učenicima i nastavnicima odgovarajuće alate, znanja i vještine kako bi se omogućilo njihovo aktivno učestvovanje u uspostavljanju efikasnih odgovora na rizike koje nosi vršnjačko nasilje.