Sastanak Ministra obrazovanja SBK-a sa direktorima škola

2019-11-02 21:03

        U četvrtak, 31. 10. 2019. godine, sa početkom u 11:00 sati u našoj školi održan je sastanak ministra obrazovanja SBK-a, g. Domić Bojana, sa Aktivom direktora osnovnih škola sa područja SBK-a sa sljedećim dnevnim redom:

-budžet-kriteriji i kapitalna ulaganja;

-javne nabavke:

a) pojednostavljenje procedura;

b) prevoz učenika;

c) kvalitet sredstava za higijenu, antibakterijska sredstva;

d)  usluge dezinfekcije i dezinsekcije;

e) protivpožarna zaštita;

-udžbenici-trenutna situacija i pravovremeni plan za narednu školsku godinu;

-predškolski odgoj koji će realizovati škole-finansiranje, prevoz polaznika, obuka, uslovi u školama;

-kolektivni ugovor;

-konkurs za Upravne odbore;

-pismeni upiti prema Ministarstvu i odgovori na iste;

-izdavanje uvjerenja učenicima na kraju I polugodišta;

-Pravilnik o ocjenjivanju nastavnika;

-tekuća pitanja.

Više možete pogledati u foto galeriji naše web stranice. ( SLIKE )