Zdravstvena preventiva školske djece (download)

2015-08-30 13:33

Elekronski materijal o pružanju prve pomoci možete prebaciti na Vaš računar klikom mišem na sljedeći link:

Pružanje prve pomoći.pdf

  U petak, 28. 08. 2015. godine, u organizaciji JU OŠ "Travnik" i UG "Progress centar" Travnik u multimedijalnoj učionici OŠ "Travnik" je održano predavanje i radionica na temu zdravstvene preventive školske djece sa težištem na pružanju prve pomoći u različitim situacijama sa kojima se susreću nastavnici u svom radu. Predavač-voditelj je bila spec. pedijatar dr Alisa Hrnjić-Islamović.

Nakon uvodnih riječi direktora OŠ "Travnik" g. Naila Hasića i predsjednika UO UG "Progress centar" g. Abdulkadira Indžić, dr Alisa Hrnjić-Islamović je kroz prezentaciju prisutne upoznala sa najčešćim slučajevima oboljenja uzrasta školske djece kod kojih je potrebno odmah djelovati ukazivanjem prve pomoći kao što su: astma, epileptični napad, pad šećera u krvi-hipoglikemija, lom ruke ili noge, povrede kičmenog stuba i dr. Predavanje je bilo interaktivnog tipa tako da su nastavnici razredne i predmetne nastave aktivno sudjelovali u njemu iznoseći primjere iz svoje vlastite prakse.

Na kraju, organizatori ovog predavanja su dr Alisi Hrnjić-Islamović uručili zahvalnicu uz nadu da će se uspješna saradnja nastaviti i u budućnosti.