Ekološka-niži uzrast

        Ekološka sekcija se sastoji od 15 učenika IV-tih razreda, a od ove školske godine sekcijom rukovodi prof. Selma Mulaimović. Termin rada sekcije je četvrtkom od 12:50 do 13:35 minuta. 
Neke od aktivnosti ove sekcije su: briga i zaštita školskog cvijeća, okopavanje, prehrana i zalijevanje botaničke bašte, obilježavanje dana planete zemlje, dana voda, itd.
Pogledajte šta je zabilježila naša kamera prilikom posjete ovoj sekciji. (SLIKE)