Mladi biolozi

Izrada panoa

Pano o hrastu kitnjaku i kestenu

Pano o hrastu lužnome

O sekciji

 

U ovoj sekciji su učenici uzrasta od V-VIII razreda a rukovodilac sekcije je nastavnica biologije Mehović Mulija.

Prilikom naše posjete jednom od vannastavnih aktivnosti ove sekcije snimili smo mnoštvo interesantnog materijala koje ćete moći vidjeti na našoj web stranici.

Ovom prilikom ćemo pokazati samo jedan dio od aktivnosti učenika na ovoj sekciji.

Pogledajte i video zapise zabilježene prilikom posjete ovoj sekciji.