21. mart-Dan Osnovne škole "Travnik"

2021-03-21 09:42

    Danas je 21. mart-Dan naše škole. Zbog pandemije COVID-19 i ove školske godine smo uskraćeni da ovaj naš dan obilježimo onako kako on to zaslužuje.

Poštujući propisane epidemiološke mjere učenici i nastavnici naše škole su se potrudili tokom prethodnih dana da ovaj dan obilježe onako kako trenutni uvjeti to dozvoljavaju izrađujući panoe o školi (panoi), ukrašavajući hol škole i učionice, pišući literarne radove (pjesme) i crtajući likovne radove, radeći prezentacije ( pps), snimajući kratke individualne ili u manjim grupama video zapise o školi. Kako je pristigla ogromna količina materijala, mi ćemo vam postepeno tokom narednih dana objavljivati snimljeni materijal.

Svim našim učenicima i zaposlenima u kolektivu OŠ "Travnik" čestitamo 21. mart:

S  R  E  T  A  N    D  A  N    Š  K  O  L  E  !