Škole partneri

 

        MIMAROBA ORTAOKULU ISTANBUL   &  OSNOVNA ŠKOLA "TRAVNIK"

          

REALIZACIJA PROTOKOLA

PRVA FAZA: POSJETA DIREKTORA ŠKOLAMA