O našoj školi

Javna ustanova Osnovna škola "Travnik" sa sjedištem u Travniku, osnovana je rješenjem Skupštine općine Travnik 17.11.1975. godine pod nazivom Osnovna škola "Braća Lolić". Na referendumu održanom 31.5.1991. godine škola je promijenila svoj dotadašnji naziv u Osnovna škola "Travnik". Odlukom vlade SBK-a od 25.3.2002. godine imenovan je Upravni odbor škole kao organ upravljanja. Pored Upravnog odbora u školi djeluju Vijeće roditelja, Nastavničko vijeće i Vijeće učenika.

 

 

Zaposleni u OŠ"Travnik"

 

R.br. Prezime i ime Zanimanje
1. Aganović Dženan direktor škole
2. Jašarević Ajla pomoćnik direktora škole
3. Melić Emina psiholog škole
4. Kadrić Ibrahim pedagog škole
5. Telalagić Jasmina/Alijagić Amar sekretar škole
6. Dedić Sanela administrativni radnik
7. Ažderović Mirza dipl. defetkolog logoped
8. Beširović Kanita bibliotekar
9. Crnkić Mirzeta nastavnik bosanskog jezika
10. Peco Meliha profesor bosanskog jezika
11. Lisica Enver nastavnik bosanskog jezika
12. Purić Mersiha nastavnik bosanskog jezika
13. Smajlović Alma profesor engleskog jezika
14. Ibrišimbegović Melinda profesor engleskog jezika
15. Kavazović Asja profesor engleskog jezika
16. Riđić Alen profesor engleskog jezika
17. Hodžić Bejnamina profesor njemačkog jezika
18.   profesor njemačkog jezika
19. Balić Amila profesor turskog jezika
20. Doglod-Babić Fatima profesor arapskog jezika
21. Čaušević Zarina profesor matematike
22. Milanović Salko profesor matematike
23. Durmić Ajdina profesor matematike
24. Zolota Bakir profesor natematike i informatike
25. Begović Senad nastavnik fizike
26. Mehović Mulija nastavnik biologije
27. Džidić Medisa nastavnik biologije i hemije
28. Tutkur Sanida nastavnik hemije
29. Alibašić Neđad nastavnik bilogije i hemije
30. Delić Esmeralda nastavnik kulture življenja
31. Palić-Perenda Alma profesor biologije
32. Bajramović Lejla profesor njemačkog jezika
33. Tokić Fatima profesor informatike i tehnike
34. Genga Sabahudin  profesor informatike
35. Osmanagić Alen profesor informatike
36. Šiljak Ramiza nastavnik historije
37. Lolić Melisa profesor geografije
38. Bektaš Eldina profesor geografije
39. Pehilj Mahir profesor historije
40. Beganović Safet profesor muzičke kulture
41. Glavaš Mirsada nastavnik likovne kulture
42. Košmić Faruk profesor tjelesnog odgoja
43. Durmić Senad profesor tjelesnog odgoja
44.   profesor tjelesnog odgoja
45. Husanović Haris profesor islamske vjeronauke
46. Indžić Abdulkadir profesor i.vjeronauke i arapskog jezika
47. Zahirović Adnela profesor islamske vjeronauke
48. Mangić Sanel profesor islamske vjeronauke
49. Skaka Fatima profesor razredne nastave
50. Miletić Šerifa profesor razredne nastave
51. Grahić Amira/Muslimović Ahmed profesor razredne nastave
52. Selimović Zehrina profesor razredne nastave
53. Kasumović Fatima profesor razredne nastave
54. Ribić Belma profesor razredne nastave
55. Kukić Amina nastavnik razredne nastave
56. Fazlić Senid profesor razredne nastave
57. Ganić Alma profesor razredne nastave
58. Bradarić Mirjana profesor razredne nastave
59. Alihodžić Amina profesor razredne nastave
60. Čamdžić-Maglić Edina profesor razredne nastave
61. Grahić Ilma profesor razredne nastave
62. Filipović Almira profesor razredne nastave
63. Buzađija Fatima profesor razredne nastave
64. Hodžić Majida nastavnik razredne nastave
65. Rubanović Mirela profesor razredne nastave
66. Arnautović Lejla profesor razredne nastave
67. Zvrko Selma profesor razredne nastave
68. Dervić Tarik profesor razredne nastave
69. Hodžić Dženana profesor razredne nastave
70. Kovačević Admir pomoćni radnik
71. Delić Sejida pomoćni radnik
72. Vrbanjac Hatidža pomoćni radnik
73. Belegić Azra pomoćni radnik
74. Grahić Emsada pomoćni radnik
75. Pihura Rahima pomoćni radnik
76 Dedić Zilha pomoćni radnik
77. Halep Esma pomoćni radnik
78.   domar
79. Sijah Zedin pomoćni radnik

 

Iz Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH  

Pravo djeteta na obrazovanje  
Svako dijete ima jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti učešća u odgovarajućem obrazovanju, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi.   
Jednak pristup i jednake mogućnosti podrazumijevaju osiguranje jednakih uslova i prilika za sve, za početak i nastavak daljeg obrazovanja.   
Odgovarajuće obrazovanje podrazumijeva obrazovanje koje u skladu s utvrđenim standardima osigurava djetetu da na najbolji način razvije svoje urođene i potencijalne umne, fizičke i moralne sposobnosti, na svim nivoima obrazovanja.
   
Značaj dječijih prava  
Prava djeteta koja se odnose na obrazovanje, ispravna briga za dobrobit njegovog fizičkog i mentalnog zdravlja i sigurnosti, u školama kao i na svim mjestima gdje se obrazuje, imaju prvenstvo nad svim drugim pravima.

 

Osnovno školsko obrazovanje
Osnovno školsko obrazovanje je zakonski obavezno i besplatno za svu djecu. Pravo na obrazovanje je jedno od temeljnih ljudskih prava. Obrazovanje predstavlja jedan od ključnih faktora za ostvarivanje drugih prava i pokretačka je snaga u osnaživanju djece da sami oblikuju svoju budućnost i uzmu puno učešće u životu svoje zajednice. U školi se podučavaju učenici i redovno se prati i vrši procjena njihovog obrazovnog napretka, kako bi se osiguralo potrebno obrazovanje koje odgovara njihovim potrebama i mogućnostima.