Grupe A i B po odjeljenjima razredne nastave

2020-09-04 20:11

Poštovani,

na osnovu dopisa Ministarstva obrazovanja SBK-a i odluke Nastavničkog vijeća OŠ Travnik sva odjeljenja od II-IX razreda su podijeljena u dvije grupe: grupa A i grupa B. Tokom prve sedmice na redovnu nastavu će doći učenici grupe A, a za to vrijeme učenici grupe B će pratiti nastavne sadržaje preko online platforme google.classroom. Tokom druge sedmice na redovnu nastavu će doći učenici grupe B, a učenici grupe A će nastavu pratiti preko online platforme google.classroom...

Napomena: Izmjene učenika u grupama moguća su samo u iznimnim situacijama kao npr.

a)ako je riječ o djetetu sa posebnim potrebama;

b)ako su roditelji u samoizolaciji.