Instrukcija o organizaciji nastave

2020-03-16 20:35

Poštovani,

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK-a poslalo je dopis na sve škole SBK-a  sa instrukcijama o organizaciji nastave u novonastalim uvjetima. Dopis prenosimo u cjelosti, a OŠ Travnik će vas o svojim narednim koracima blagovremeno obavijestiti na web stranici škole, kao i preko predstavnika Vijeća roditelja ili onoga koga zaduži direktor škole.