Matematika

2015-05-31 08:50

U Bosanskoj Krupi je održano Federalno takmičenje iz matematike.

REZULTATI:

VIII razred

4. Zukić Nudžejma

13. JUNIORSKA MATEMATIČKA OLIMPIJADA

U Visokom je, 30. 05. 2015. godine, održana 13. juniorska matematička olimpijada na kojoj je Zukić Nudžejma osvojila bronzano odličje.