Nova 1442. hidžretska godina

2020-08-19 17:48

     U srijedu, 19. 08. 2020. godine, sa zalaskom sunca počinje Nova 1442. hidžretska godina. U četvrtak je 1. muharem 1442. godine tj. prvi dan u Novoj hidžretskoj godini.

Ovakav način računanja vremena usvojen je 639. godine, za vrijeme vladavine drugog halife, Omera el-Hattaba, r.a. Za početak računanja vremena uzet je događaj Hidžra-preseljenje Muhammeda,a.s. iz Mekke u Medinu koji se zbio 622. godine. Muhammed,a.s. bio je prisiljen napustiti rodni grad Mekku i odseliti se u Medinu-grad koji mu je ponudio utočište. Seoba Muhammeda, a.s. i ashaba predstavlja veličanstven događaj u historiji muslimana koji im je omogućio da postanu organizovana i odgovorna duhovna zajednica sposobna da vrijednosti Islama pretoči u društveni život.

Muhadžir je naziv za sve one muslimane koji su učinili hidžru. Jedne prilike upitan je Muhammed, a.s. kako mogu dostići visoke stepene muhadžira oni koji nisu učinili hidžru, pa je Poslanik, a.s. rekao:" Muhadžir je svako onaj ko napusti sve ono što je Allah, dž.š. zabranio."

 

Svim učenicima i njihovim roditeljima/starateljima, svim zaposlenima u kolektivu OŠ Travnik, kao i svim pratiocima naše web stranice islamske vjeroispovijesti želimo:

NEKA VAM JE MUBAREĆI(SRETNA) NOVA 1442. HIDŽRETSKA GODINA!!!