Obavijest kandidatima prijavljenim na Javni oglas

2020-02-19 14:50

 

  Obavještavamo kandidate koji su se prijavili na Javni oglas za radno mjesto pedagog škole da će se pismeni dio ispita održati 21. 02. 2020. godine (u petak) u 10:00 sati u prostorijama OŠ Travnik u Travniku.

Usmeni dio ispita bit će obavljen u 11:00 sati u prostorijama OŠ Travnik u Travniku.

 

Kandidati koji ne pristupe testiranju u zakazano vrijeme smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

 

Kandidati čije su prijave nepotpune i neblagovremene, te ne ispunjavaju formalno-pravne uslove oglasa, bit će obavješteni putem e-maila kandidata ili na broj kontakt telefona.