Obavijest po Javnom oglasu

2023-10-17 07:55

     Obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta broj 261-1/2023 od 13. 09. 2023. godine da će se pismeni ispit održati u srijedu, 18. 10. 2023. godine sa početkom u 08:15 sati u prostorijama Osnovne škole "Travnik".

Usmeni dio ispita održat će se isti dan, dakle 18. 10. 2023. godine u 09:15 sati.