Obavijest za nastavnike OŠ Travnik

2020-09-07 18:27

Poštovane kolegice i kolege,

Sve čestitke upućujem vama za uspješno započetu školsku godinu!

Ono što želim napomenuti je:

  1. udžbenike nemojte tražiti od učenika koji iste nisu u mogućnosti da nabave, a oni nisu dužni da ih nabavljaju jer se Ministarstvo obrazovanja SBK-a obavezalo učenicima dostaviti besplatne udžbenike;
  2. Nemojte tražiti od učenika da kopiraju udžbenike niti ih navodite na takav postupak:
  3. učenike obavezno upoznajte sa pravilima kretanja kroz školu i evidentirajte u dnevnik;
  4. vodite evidenciju o izostancima učenika i jedan izvještaj ostavite sebi, a drugi dostavite pedagogu škole;
  5. odluka Nastavničkog vijeća o formiranju grupa A i B od II-IX razreda je da se grupe formiraju prema abecednom redu i ona treba da se poštuje. U iznimnim situacijama, gdje je interes djeteta i roditelja s jedne strane, i škole s druge strane, opravdan i u obostranom interesu, tražite od roditelja da se obrati Vama u pisanoj formi.

Direktor škole:

Dženan Aganović