Obavijest za učenike i roditelje vezana za udžbenike

2021-09-13 21:06

    

   Obavještavamo učenike i njihove roditelje/staratelje da su svi udžbenici koje je posjedovala naša škola podijeljeni učenicima ili je u toku podjela koja će biti završena do kraja ove sedmice, ali i da nedostaje određeni broj udžbenika, tako da nisu svi učenici dobili sve udžbenike. Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK-a se obavezalo da će obezbjediti onaj broj udžbenika koji nedostaje i čim poručeni udžbenici se dopreme u našu školu bit će istog dana podijeljeni učenicima.

Zaposleni nastavnici u OŠ "Travnik" su obavješteni od strane Nastavničkog vijeća i novoformiranih Aktiva za ovu školsku godinu da će svi učenici dobiti besplatne udžbenike i učenici nisu dužni kupovati udžbenike za školsku 2021/22. godinu.