Obezbjeđena užina i sok za jetime naše škole i u drugom polugodištu

2022-01-31 20:26

   Zahvaljujući angažmanu gosp. Hasiba Puzića i Humanitarnoj organizaciji Bošnjaka u Danskoj"MOST-BRO" za deset učenika, jetima (djecu bez jednog ili oba roditelja), naše škole je obezbjeđena užina i sok i u drugom polugodištu u 2022. godini.Učenici će svoje užine i sokiće moći preuzeti svaki radni dan u bifeu škole..

" Onaj ko bude uradio koliko trun dobra-vidjet će ga." (Kur'an)

Allahov poslanik Muhammed, s.a.v.s. je rekao: "Želiš li da ti srce bude blago i da ostvariš svoje želje? Budi milostiv prema jetimu, pomiluj ga po glavi i nahrani onim čime se ti hraniš. Srce će ti biti blago i svaka će ti se želja ispuniti."

"Allahu je najdraža ona porodica koja se brine o jetimu." (hadis)

Koristimo ovu priliku da se zahvalimo gosp. Hasibu Puziću i HO Bošnjaka u Danskoj "MOST-BRO" na ovoj humanoj akciji i doniranim novčanim sredstvima, i molimo Uzvišenog Stvoritelja da ih obilato nagradi i podari im svaki hajr u daljnjem radu.