Stručno usavršavanje "Kompetencije za demokratsku kulturu"

2023-11-03 23:17

    U periodu od 22-25. 10. 2023. godine na Igmanu održano je stručno usavršavanje nastavnika razredne i predmetne nastave u organizaviji Vijeća Evrope pod nazivom "Kompetencije za demokratsku kulturu". Na stručnom usavršavanju našu školu predstavljali su: Alma Ganić, Mirjana Bradarić i Šerifa Miletić (razredna nastava), te Bakir Zolota, Mahir Pehilj i Sabahudin Genga (predmetna nastava).

"Živjeti zajedno kao jednaki u kulturno raznolikim demokratskim društvima." (Vijeće Evrope)

Na ovom stručnom usavršavanju se govorilo o konceptualnom modelu kompetencija koje učenici trebaju steći kako će na efikasan način učestvovati u kulturi demokratije i mirno živjeti zajedno sa drugima u kulturno raznolikim demokratskim društvima.

Model je namjenjen da se koristi u svrhu informisanja donošenja odluka i planiranja u obrazovanju, pri čemu će se pomoći da obrazovni sistemi budu u funkciji pripreme učenika  za život kao kompetentnih demokratskih građana.