Matematika

2020-02-20 08:11

Rezultati:

 

 

VII. razred

1.Dervić Imran

2.Jojić Imad

3.Husanović Anida

4.Grabus Selma

5.Sefer Asja

 

VIII. razred

 

1.Duzen Adna

2.Karić Faris

2.Halilović Tajra

2.Pružan Eldar

5.Filipović Dalia

IX. razred

1.Mrakić Sarah

2.Prohan Selma

3.Goran Nejla

4.Zelić-Voloder Ejla

5.Nuhanović Amila