Obavijest

2019-09-03 20:22

 

    Na osnovu dopisa Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona broj: 03-38-sl/19-2 od 02. 09. 2019. godine obavještavamo vas da je Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta SBK-a u saradnji sa rukovodiocima svih osnovnoškolskih odgojno-obrazovnih ustanova, pokrenulo proceduru nabavke besplatnih udžbenika, koja kroz tri godine treba rezultirati besplatnim udžbenikom iz svakog predmeta za svakog učenika uključenog u redovni odgojno-obrazovni proces.

U cilju pravovremenog informisanja, u prvom redu roditelja, direktora i zaposlenih u osnovnoškolskim kolektivima, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta SBK-a traži od rukovodioca osnovnih škola podjelu svih udžbenika koji se nalaze u školskim bibliotekama učenicima koji dolaze iz porodica lošeg socio-ekonomskog statusa, ili pripadaju nekoj od vulnerabilnih skupina. Ukoliko postojeći broj udžbenika nije dovoljan za sve učenike (učenici u stanju socijalne potrebe...)  škola je dužna po hitnom postupku obavijestiti Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta SBK-a, kako bi iste udžbenike što prije obezbjedili.

Intencija Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta SBK-a za školsku 2019/20. godinu jeste nabavka besplatnih udžbenika za sve učenike I. i II. razreda osnovne škole, po okončanju zakonske procedure za nabavku besplatnih udžbenika.

Uzimajući u obzir moguću raspoloživost finansijskih sredstava, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta SBK-a će tokom školske 2019/20. godine dopuniti fond svih školskih biblioteka besplatnim udžbenicima za sve ili pojedine predmete iz nekog razreda. Predmetna inicijativa traži susretljivost i pragmatičnost svih nastavnika kako isti ne bi tražili od učenika i roditelja da već u prvoj sedmici imaju svi udžbenike iz svih predmeta.

Na kraju ovog obavještenja Ministar obrazovanja, znanosti, kulture i sporta SBK-a, g. Bojan Domić, svim učenicima, roditeljima, nastavnicima i direktorima, želi puno uspjeha i mnoštvo pozitivnog iskustva u školskoj 2019/20. godini.