Dan ljudskih prava

2020-12-10 08:04
 
Dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra, na dan kada je 1948. godine potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i po prvi put u historiji čovječanstva priznato pravo svih ljudi na "život, slobodu i sigurnost... bez ikakvih razlika".
 
Univerzalnu deklaraciju je usvojila i objavila Skupština UN-a u Parizu, 10. decembra 1948. godine.
Deklaracija predstavlja prvo globalno izražavanje prava svih ljudskih bića.
Sva ljudska bića rođena su slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima, imaju pravo na život, slobodu i sigurnost, jednaki su pred zakonom.
Na ovaj dan se tradicionalno dodjeljuje Nobelova nagrada za mir, kao i petogodišnja UN-ova nagrada za ljudska prava.
Mnoge vladine i nevladine organizacije koje djeluju na području zaštite ljudskih prava organizuju posebna događanja kojim obilježavaju ovaj dan.
Deklaracija je potaknula formulisanje više od 60 mehanizama za zaštitu ljudskih prava koji zajedno predstavljaju danas važeći međunarodni standard zaštite ljudskih prava.