DAN PLANETE ZEMLJE

2024-04-22 21:20

22. april je Svjetski dan planete Zemlje. Ovaj dan značajan za sve ljude na svijetu obilježen je i u našoj školi. Članovi dramske sekcije trećih razreda pod rukovodstvom učiteljice Selme Zvrko pripremili su igrokaz koji možete pogledati na sljedećem linku:

Dramska sekcija: igrokaz

Hol škole sa panoom su ukrasili članovi ekološke sekcije pod rukovodstvom nastavnice Mulije Mehović, a prezentaciju na temu Dana planete Zemlje priredio je učitelj Tarik Dervić u saradnji sa nastavnicom Mulijom Mehović i Aktivom petih razreda.

Prezentaciju možete pogledati na sljedećem linku:

Dan planete Zemlje 2024