Donacija najsavremenijeg logopedskog pomagala našoj školi

2019-02-16 22:37

      U mjesecu februaru 2019. godine realizirana je vrijedna donacija Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u iznosu oko 7000 konvertibilnih maraka, a koja se sastoji od: logopedskog aparata koji je povezan sa računarom i pratećih priključaka. Ovaj logopedski aparat je najsavremeniji u Bosni i Hercegovini i uveliko će pomoći u radu sa učenicima koji imaju poteškoće u govoru i sluhu.

Kako nam je u razgovoru i demonstraciji ovog aparata rekao defektolog-logoped u OŠ Travnik, Mirza Ažderović, prvenstvena svrha ovog aparata je korekcija: govora, artikulacije, mucanja, disleksije,... i isti ima širok spektar mogućnosti koji se mogu sa njim raditi. Inače, u našoj školi u ovoj školskoj godini 43 učenika redovno dolazi kod logopeda na tretmane.

U nastavku priloga možete pogledati video zapis koji smo preuzeli sa kanala 6.