Formiran COVID-19 tim OŠ Travnik

2020-09-07 17:31

Na osnovu uputstva Ministarstva obrazovanja SBK-a i nakon održane sjednice Nastavničkog vijeća OŠ Travnik formiran je Covid-19 tim naše škole koji čine:

  • Dženan Aganović-direktor škole;
  • Ibrahim Kadrić, pedagog škole;
  • Mirza Ažderović-defektolog logoped;
  • Senid Fazlić-nastavnik razredne nastave;
  • Ajla Jašarević-nastavnica razredne nastave;
  • Edina Čamdžić-nastavnica razredne nastave.
Također, usvojena je odluka da COVID-19 prostorija u školi bude jedna od svlačionica fiskulturne sale zbog posebnog ulaza u školu.
 
Način postupanja ukoliko se primijete simptomi Covid-19 kod učenika za vrijeme nastave
 
Ukoliko bi se u toku nastavnog procesa kod nekog učenika pojavio jedan od simptoma COVID-19 nastavnik bi pozvao nekog iz tima Covid-19 naše škole koji bi učenika odveo do prostorije COVID-19. U međuvremenu škola bi pozvala roditelja da dođe pred ulaz u fiskulturnu salu po svoje dijete da bi ga odveli u najbližu Covid-19 ambulantu radi daljnjeg liječenja.