Grupe A i B u odjeljenjima predmetne nastave

2020-09-04 20:34

Poštovani,

na osnovu dopisa Ministarstva obrazovanja SBK-a i odluke Nastavničkog vijeća OŠ Travnik, sva odjeljenja od II-IX razreda su podijeljena u dvije grupe: grupu A i grupu B. Tokom prve sedmice na redovnu nastavu će doći učenici grupe A, a za to vrijeme učenici grupe B će pratiti nastavne sadržaje preko online platforme Google.classroom. Tokom druge sedmice na redovnu nastavu će doći učenici grupe B, a učenici grupe A će nastavu pratiti preko online platforme Google.classroom.

Napomena: Izmjene učenika u grupama moguća su samo u iznimnim situacijama kao npr.

a)ako je riječ o djetetu sa posebnim potrebama

b)ako su roditelji u samoizolaciji...