"Kvalitetno obrazovanje za sve"-drugo stručno usavršavanje nastavnika

2024-02-05 22:37

    U periodu od 22-26. 01. 2024. godine u Mostaru su nastavljeni sa radom treninzi za nastavnike u okviru projekta "Kompetencije za demokratsku kulturu" u organizaciji "Vijeća Evrope". Tema treninga je "Škola mišljenja-činjenice, argumenti, dokazi".

Na stručnom usavršavanju, našu školu, su i ovaj put predstavljali: Alma Ganić, Mirjana Bradarić, Šerifa Miletić (razredna nastava), te Bakir Zolota, Mahir Pehilj i Sabahudin Genga (predmetna nastava).

Na usavršavanju nastavnika neke od tema su bile: "Tri sprata intelekta"-Artur Costa, činjenicama, kritičnom mišljenju, vrijednosti, poštovanju i empatiji.

Teme sa usavršavanja nas vode ka kvalitetnom obrazovanju, školi u srcu zajednice, školi za sve.