Međunarodni dan maternjeg jezika

2021-02-21 10:33
Međunarodni dan maternjeg jezika se u svijetu obilježava 21. februara, koji je UNESCO odredio kao dan kada se veća pažnja posvećuje pitanjima njegovanja jezičke i kulturne različitosti.
Od 2000. godine se u skladu sa zaključkom UNESCO-a, Dan maternjeg jezika definiše kao dio kulturnog identiteta naroda, tačka prepoznavanja, različitosti, ali i tolerancije i razumijevanja. Briga o maternjem jeziku je način dokazivanja svijesti o vlastitom identitetu, ali i veoma osjetljivo mjesto tolerancije prema drugom i drugačijem.
 
U svijetu se govori oko 6.000 jezika, a prema prognozama lingvista, do kraja 21. vijeka više od polovine, čak i do dvije trećine će odumrijeti.
Osnovne aktivnosti za održavanje jezika je da se prenosi djeci, da ima institucionalnu podršku, svoje pismo, da se njeguje u školama i javnim medijima.
 
Naša škola ističe značaj maternjeg jezika koji je neodvojivi dio našeg identiteta, te podstiče pravilnu upotrebu, izgovor, toleranciju i obavezu da njegujemo vlastiti jezik gdje god da se nalazimo.
 
 
Naša škola ističe značaj maternjeg jezika kao neodvojivog dijela našeg indentiteta, te podstiče pravilnu upotrebu, izgovor, toleranciju i potrebu da njegujemo vlastiti jezik gdje god se da se nalazimo.Međunarodni dan maternjeg jezika se u svijetu obilježava 21. februara, koji je UNESCO odredio kao dan kada se veća pažnja posvećuje pitanjima njegovanja jezičke i kulturne različitosti.
Od 2000. godine se u skladu sa zaključkom UNESCO-a, Dan maternjeg jezika definiše dio kulturnog identiteta naroda, tačka prepoznavanja, različitosti, ali i tolerancije i razumijevanja. Briga o maternjem jeziku je način dokazivanja svijesti o vlastitom identitetu, ali i veoma osjetljivo mjesto tolerancije prema drugom i drugačijem.
 
U svijetu se govori oko 6.000 jezika, a prema prognozama lingvista, do kraja 21. vijeka više od polovine, čak i do dvije trećine će odumrijeti.
Osnovne aktivnosti za održavanje jezika je da se prenosi djeci, da ima institucionalnu podršku, svoje pismo, da se njeguje u školama i javnim medijima.
 
Naša škola ističe značaj maternjeg jezika kao neodvojivog dijela našeg indentiteta, te podstiče pravilnu upotrebu, izgovor, toleranciju i potrebu da njegujemo vlastiti jezik gdje god se da se nalazimo.