Obavijest o promjeni smjena

2022-12-01 20:02

 

     Obavještavamo učenike da će od ponedjeljka, 05. 12. 2022. godine, doći do redovne promjene smjena.

Prva smjena će biti sljedeća odjeljenja:

I2, I4, II1, II2, II3, II4, IV1, IV2, IV3, IV4, VI1, VI2, VI3, VI4, VIII1, VIII2, VIII3, VIII4.

A druga smjena će biti sljedeća odjeljenja:

I1, I3, I5, III1, III2, III3, III4, V1, V2, V3, V4, VII1, VII2, VII3, VII4, IX1, IX2, IX3, IX4.