Primjer kreativne nastave iz Matematike

2024-05-10 20:25

 

    Jedna od ključnih kompetencija nastavnika neophodna za uspješan rad sa učenicima je kreativnost. Međupredmetnom korelacijom sa Likovnom kulturom nastavnica Matematike naše škole Zarina Čaušević sa učenicima VII1 i VII2 putem stripa je na kreativan i zabavan način obradila nastavnu jedinicu iz ovog predmeta.

Predstavljamo vam pozitivan primjer realizacije nastave Matematike iz prakse

VII1

VII2

Zahvaljujemo se nastavnici Zarini i učenicima VII1 i VII2 što su podijelili na web stranici njihove radove i prestavili jedan od načina kako se na zanimljiv način može realizovati nastavna jedinka kako iz matematie tako i na sličan način iz drugih predmeta.