Promocija Elči Ibrahim-pašine medrese

2022-02-22 16:28

     U utorak, 22. 02. 2022. godine, u sklopu profesionalne orjentacije učenika devetih razreda za upis u srednju školu u kabinetu islamske vjeronauke za učenike devetih razreda održana je promocija Elči Ibrahim-pašine medrese. Promotori su bili profesorica Medrese, mr. Enisa Kadrić, sa učenicima ove najstarije odgojno-obrazovne institucije na području SBK-a.

Učenici naše škole su imali priliku premijerno pogledati film o Elči Ibrahim-pašinoj medresi, a zatim u interakciji sa gostima su mogli da postave pitanja koja ih najviše interesuju. Takođe, učenici Medrese su ispričali svoja iskustva vezana za njihovo školovanje i zašto je njihova preporuka svima da upišu Elči Ibrahim-pašinu medresu kao svoju srednju školu.