Svjetski dan svjesnosti o autizmu

2021-04-02 17:13

Generalna skupština Ujedinjenih nacija izabrala je 2. april za Svjetski dan svjesnosti o autizmu kako bi skrenula pažnju javnosti cijelog svijeta na sve veći problem ovog složenog poremećaja koji se kod pojedinaca najčešće razvije u prve tri godine života i uglavnom traje do kraja života.

Autizam je kompleksan razvojni poremećaj čiji je specifičan uzrok još nepoznat. Prema epidemiološkim istraživanjima, na 10000 novorođene djece rađa se 4-5 djece sa autizmom. Kada je riječ o autističnom spektru poremećaja govori se o 10-15 djece na 10000 novorođenih. Autistične osobe imaju teškoće u komunikaciji i socijalnim odnosima, te se opiru svakoj promjeni navika. Njihovo ponašanje karakterizira nezainteresovanost za druge, mehaničko ponavljanje pojedinih pokreta ili radnji, te neuobičajeno vezivanje za neki predmet. Neka autistična djeca pokazuju izuzetne motorne, matematičke i druge vještine.

Osobe sa autističnim poremećajem imaju niz životnih teškoća. Primjereni obrazovni pristupi pružani tokom cijeloga života, podrška porodicama i stručnjacima koji su uključeni u tretman, te pružanje odgovarajućih usluga i pomoći u okviru zajednice uz poticanje pozitivnog stava u društvu mogu poboljšati kvalitetu i dostojanstveniji stil života ovih osoba.