Učenici položili cvijeće na šehidskom mezarju

2022-02-08 16:07

       U utorak, 08. 02. 2022. godine, povodom 30. godišnjice od osnivanja Patriotske lige BiH, uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera, učenici naše škole u pratnji direktora škole, gosp. Dženana Aganovića, i pedagoga, gosp. Ibrahima Kadrića, su položili cvijeće i proučili Fatihu na šehidskom mezarju zajedno sa predstavnicima osnivača Patriotske lige BiH: gosp. Kemalom Balihodžićem, gosp. Džemalom Merdanom i gosp. Sulejmanom Vranj, te premijerom vlade SBK-a, gosp. Tahirom Lendom, i načelnikom općine Travnik, gosp. Kenanom Dautovićem.

Patriotska liga BiH je formirana 10. juna 1991. godine i stala je u odbranu svoje zemlje sa pripadnicima aktivnog i rezervnog sastava policije, te je djelovala sve do 15. aprila 1992. godine, kada ulazi u sastav Armije R BiH.

Na današnji dan, 07. i 08. 02. 1992. godine, u selu Mehurići je održano savjetovanje regionalnih komandanata Patriotske lige R BiH na kojem je razrađen sistem odbrane naroda, narodnosti i građana Republike Bosne i Hercegovine od nadolazeće agresije.

Tada je donesena Direktiva za odbranu suvereniteta  Republike Bosne i Hercegovine. Shodno Direktivi i uputama Glavnog štaba PL R BiH u zoni odgovornosti regionalnih štabova intenziviran je rad na formiranju novih jedinica i obuke njihovih pripadnika.

Utvrđeni su pravci i procjene u stvaranju organizovanih snaga kroz Patriotsku ligu R BiH, kao i djelovanje u odbrani suvereniteta, integriteta i cjelovitosti R BiH kako bi se obezbjedio budući zajednički život svih naroda i narodnosti na državnoj teritoriji Bosne i Hercegovine.