Upute Ministarstva obrazovanja SBK-a o početku nastave

2020-09-05 20:06

Upute Ministarstva obrazovanja o početku školske godine u pdf formatu možete preuzeti na svoje računare sa sljedećeg linka:

Konačne_Upute_s_Dodatnim_procedurama_za_početak_nove_školske_godine-converted.pdf